E-consult

 ZorgRotonde maakt het via de module E-consult voor bij de huisartsenpraktijk ingeschreven patiënten mogelijk om online een consult met een zorgverlener te starten. De patiënt dient hiervoor over een account tot de persoonlijke, accountgebonden webomgeving te beschikken, genaamd Mijn omgeving.

Om gebruik te kunnen maken van de module E-consult is de module Website benodigd. De homepagina van de website voorziet in toegang tot het e-consult d.m.v. een snelkoppeling die als pictogram wordt weergegeven.

Zowel de patiënt als de zorgverlener kunnen zelf bepalen wanneer en waar een e-consult gestart of beantwoord wordt.
De patiënt start een e-consult via het accountgebonden Mijn omgeving. Aan het tekstbericht kunnen door de patiënt afbeeldingen toegevoegd worden. In Mijn omgeving ontvangt de patiënt ook de reactie van de zorgverlener en kan tevens een overzicht van de eigen, recente e-consulten inzien.
De zorgverlener ontvangt, beantwoordt en beëindigd een e-consult via het accountgebonden Dashboard. Daarna kan de zorgverlener, dankzij gegevens-uitwisseling middels edifact tussen de module en het HIS, waar de huisartsenpraktijk mee werkt, een e-consult eenvoudig in het patiëntensysteem registreren.
Om e-consulten edifact met het patiëntensysteem uit te wisselen dient de huisartsenpraktijk een abonnement bij Zorgmail te hebben.

Praktijkmedewerkers kunnen de module E-consult instellen, inrichten en het dagelijks beheer uitvoeren via het accountgebonden Dashboard.

ZorgRotonde e-consult voldoet aan de richtlijnen e-consult zoals opgesteld door de NHG.

Een e-consult is met name bedoeld voor het stellen van een korte vraag of het navolgen van een reeds gestarte behandeling.