Webagenda

  ZorgRotonde maakt het via de module Webagenda voor bij de huisartsenpraktijk ingeschreven patiënten mogelijk om online een afspraak met een zorgverlener te maken.
Door een koppeling die het ZorgRotonde-webportaal met het HIS, waar de huisartsenpraktijk mee werkt, verbindt worden afspraakdagen en -tijden tussen het ZorgRotonde Afspraakformulier en de HIS-agenda gesynchroniseerd. Hierdoor worden afspraakdagen en -tijden, vrijgegeven middels de HIS-agenda, automatisch beschikbaar in het Afspraakformulier en worden afspraken, gemaakt middels het Afspraakformulier, automatisch in de HIS-agenda geplaatst.
Ook vindt verificatie van patiëntendata geautomatiseerd plaats.
Naast de beschikbare afspraaktijden per zorgverlener per dag geeft de module tevens per zorgverlener de eerste consultdatum waarop een afspraak gemaakt kan worden aan.

Om gebruik te kunnen maken van de module Webagenda is de module Website benodigd. De homepagina van de website voorziet in toegang tot de webagenda d.m.v. een snelkoppeling die als pictogram wordt weergegeven.

De patiënt kan zelf de zorgverlener, de datum en het tijdstip van de afspraak bepalen en heeft de keuzemogelijkheid om een afspraakherinnering via e-mailbericht te ontvangen.
Een afspraak kan gemaakt worden via de openbare webomgeving en via een persoonlijke, accountgebonden webomgeving. Indien de patiënt via de accountgebonden webomgeving een afspraak maakt hoeven de persoonsgegevens niet ingevoerd te worden. Tevens kan de patiënt een overzicht van eigen, recente afspraken inzien.

Praktijkmedewerkers kunnen de module Webagenda instellen, inrichten en het dagelijks beheer uitvoeren via het accountgebonden Dashboard en de HIS-agenda.
Tevens kan een afwezigheidsmelding ingesteld worden.

De webagenda is bedoeld voor het maken van reguliere afspraken. Voor spoedafspraken, afspraken die meer tijd in beslag nemen, het wijzigen of annuleren van een geplande afspraak dient een patiënt contact op te nemen met de praktijk.